"Ett arbete förenligt med familjeliv"

Jag besökte el- och energibolaget Lennström El:s hemsida och fann deras Kvalitet och miljö-avsnitt väldigt intressant. Personligen tycker jag att det är väldigt viktigt med Corporate Social Responsibility, eller CSR, som vi fokuserat mycket på i skolan ända sedan jag började plugga på högskola och på hemsidan tog de upp rubriker såsom jämställdhet och miljö, utöver elsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö. Så här står det:
 
"Jämställdhet innebär för oss:
  • Elektriska AB Lennström och G-Tre Säkerhetsteknik AB har som mål att erbjuda alla medarbetare en jämställd, säker och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling, medinflytande och påverkan av arbetsmiljön.
  • Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religiös- eller etnisk tillhörighet.
  • Att arbetet är förenligt med ett familjeliv."
Jag tycker att detta är väldigt viktigt, att de över huvud taget behandlar jämställdhetsaspekten av företaget, särskilt som elbranschen inte är betraktad som den mest kvinnodominerande. Sedan att företaget funnits i (se nedan) nästan 100 år kanske bidrar till en ökad insikt i CSR och jämställdhet, men jag skulle verkligen önska att fler företag i mansdominerade branscher tog efter - oavsett om detta efterföljs till punkt och pricka eller inte. Bara det faktum att de har formulerat dessa avsnitt på sin officiella hemsida tror jag har stor påverkan på både kunder och medarbetare. Big ups!
 
 
 

Kommentera här: